VAKFIMIZIN BURS ŞARTLARI:

 

·         Burslar İstanbul Teknik Üniversitesi’nin;

a)      Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesine

b)      İnşaat Fakültesine,

c)      Mimarlık Fakültesine,

d)      Elektrik ve Elektronik Fakültesine,

e)      Fen-Edebiyat Fakültesine,

f)       Makine Fakültesi,

g)      Fen Bilimleri Fakültesine,

 

her yıl vakıf idare kurulunca, bütçe doğrultusunda kararlaştırılan sayıda, karşılıksız burs tahsis edilir.

 

·         Öğretim yılı başında vakfımız o yıl verilecek burs miktarını ve bursiyer sayısını İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Burs Ofisine bildirir.

·         Her fakültenin burs komisyonları, fakülteye tahsis edilen burslardan faydalanacak öğrencileri tespit eder ve Burs Ofisi vasıtasıyla vakfımıza bildirir.

·         Bu nedenle burs talep eden öğrenciler öncelikle, kendi fakültelerinin dekanlığına müracaat etmelidir.

·         Müracaatlar her yıl yenilenmelidir. Öğrenci başarılı da olsa bir üst sınıf için müracaatını yenilemelidir. Burs otomatik olarak devam etmez.

·         Burs komisyonu, başarı dışındaki  genel burs şartlarını araştıracaktır.

·         Burs ödenmesinde son karar vakıf idare kuruluna aittir.

 

 

BURSTAN FAYDALANMANIN GENEL ŞARTLARI:

a)      Sosyal ve ekonomik durumları sebebiyle, yardıma ihtiyacı bulunmak,

b)      Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü ile Başbakanlık BURSLARI dışında, başka bir kurum veya kişiden burs veya yardım almamak,

c)      Öğreniminde BAŞARILI olmak,

d)      Öğretim kurumunun disiplin kurulunca, herhangi bir ceza almamış olmak ve anarşik olaylara katılmamış olmak,

 

Vakfımızdan burs alan öğrenci, burs aldığı öğretim yılı sonunda, bir üst sınıfa doğrudan geçmek kaydıyla, bursu (öğretim boyunca) devam eder.

 

Burs ödenmesi sırasında, genel faydalanma şartlarını taşımadığı anlaşılan yanlış beyan veren, ya da bursiyerlik şartlarını kaybeden öğrencinin bursu derhal kesilir.

 

 

MÜRACAAT İLE BİRLİKTE İSTENEN BELGELER:   

 

2023/2024 öğretim yılında,

 

A)          Vakfımızdan burs alan ve öğrenimlerinde başarılı olan öğrencilerden (eski öğrencilerden) istenen belgeler şu şekildedir:

 

·            Dekanlıkça tanzim edilecek öğrenim belgesi,

·            Bir üst sınıfa geçtiği ve devam hakkı kazandığını gösterir belge,

·            Vakıflar Bankasından alınmış bankamatik kartına ait hesap numarası,

·            Vatandaşlık numarası,

·            Öğrenci tarafından doldurulacak burs müracaat formu.

 

B)          Öğretim yılında ilk defa burs alacak birinci sınıf öğrencileri:

 

·            Öğrenci tarafından doldurulacak burs müracaat formu,

·            Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

·            Sınav sonuç belgesi örneği,

·            Bir adet fotoğraf,

·            Vakıflar Bankasından alınmış bankamatik kartına ait hesap numarası.

 

 

C)          İlk defa burs alacak ara sınıf öğrencileri:

      

·            Öğrenci tarafından doldurulacak burs müracaat formu,

·            Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

·            Dekanlık tarafından düzenlenecek, öğrenim durumunu gösterir belge

·            Bir adet fotoğraf,

·            Vakıflar Bankasından alınmış, bankamatik kartı ve hesap numarası,

 

Önemli Not:

1-      Burslar Ekim 2023 ayı ile Haziran 2024 döneminde 9 ay olarak ödenir.

2-      Aylık burslar bu yıl için, Lisans öğrencilerine 1.250TL, Lisans üstü öğrencilerine aylık 2.000TL olarak ödenecektir. 

3-      Bursiyerlerin tamamına ait banka kartı bilgileri tamamlanmadan, burs

      ödemelerine başlanmaz.

4-      Vakfımız, 2023/2024 öğrenim yılında fakültelere verilmekte olan burs sayısını:

1.      Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesine       25 adet

2.      İnşaat Fakültesine                                                 25 adet

3.      Mimarlık Fakültesine                                            25 adet

4.      Makine Fakültesine                                               25 adet

5.      Elektrik Fakültesine                                              25 adet

6.      Bilgisayar Mühendisliği Fakültesine                    25 adet       

7.      Fen-Edebiyat Fakültesine                                     25 adet

8.      Fen Bilimlerine                                                      25 adet

olmak üzere toplam 200  öğrenim bursu  tespit etmiştir.

 

5-      Bu amaçla, 2023/2024 öğretim yılında her fakülteye ayrılan kontenjanlar aşılmamak kaydıyla ve öncelikle geçtiğimiz yıl, vakfımızdan burs alan ve Ekim 2023 sonunda o yıla ait tüm derslerden geçmiş, başarılı ve yukarıdaki genel burs şartlarına uygun öğrencilere burs verilecektir.

6-      Daha sonra kalan kontenjan miktarını tamamlayacak şekilde yeni öğrenci tespit edilecektir.

7-      Yukarıda izah edilen kriterlere göre tespit edilecek öğrencilerin listesinin, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Burs Ofisi tarafından 30.11.2023 tarihine kadar vakfımıza bildirilmesi gerekmektedir.

8-      Listeler hakkında son karar Vakıf İdare Kuruluna aittir.