Birkökler Vakfı eğitim bursları ve başarı ödülleri hakkında genel bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

·       Vakfımızın kuruluş sözleşmesi gereği, eğitim bursu sadece İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerine verilir.

·       Eğitim bursları 175 adet lisans, 25 adet lisansüstü olmak üzere 200 adettir.

·       Prof. Dr. Kemal Karhan tarafından tesis edilen başarı ödülü İTÜ'de o yıl doktorasını yapmış öğrenciler içerisinden, doktorasını en başarılı şekilde tamamlamış ve üniversite rektörlüğü tarafından seçilen öğrenciye verilir.

·       Prof. Dr. Hatice Karhan başarı ödülü ise Ege Üniversitesi öğrencileri içerisinden en iyi derece ile doktora yapan veya Tıp Fakültesinde uzmanlık yapmış en başarılı öğrenciler arasından üniversite rektörlüğünce seçilen öğrenciye verilir.

·       Birkökler Vakfı burs şartları dahilinde Kerem Can Özkısacık 25 adet lisans bursunu İTÜ Endüstri Mühendisliği öğrencilerine verir.

·       Burslar karşılıksız olarak verilmektedir.

·       Eğitim Bursları Ekim ayında başlar ve devam eden yılın Haziran ayında biter ve 9 aylık sürelidir.

·       Burs miktarları her yıl Ekim ayında yeniden belirlenir.

·       Burs ve başarı ödüllerine başvuru için ilgili üniversitelerin burs ofislerine başvurulması gerekmektedir.

 

Detaylı bilgiler ve başvuru için gerekli evrakları öğrenmek için aşağıdaki burs duyuru dokümanlarını inceleyebilirsiniz.