1-VAKFIMIZIN   BURS  ŞARTLARI

 

1-      Burslar İstanbul Teknik Üniversitesinin ;

a)      Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesine

b)      İnşaat Fakültesine,

c)      Mimarlık Fakültesine,

d)      Makine Fakültesine,

e)     Elektrik ve Elektronik  Fakültesine,

f)      Fen-Edebiyat Fakültesine,

g)       Fen Bilimleri Fakültesine, her yıl vakıf idare kurulunca ,bütçe doğrultusunda

kararlaştırılan  sayıda, karşılıksız burs tahsis edilir. Ögretim yılı başında İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Burs Ofisine bildirilir. Her fakültenin

burs komisyonları, fakülteye tahsis edilen burslardan faydalanacak öğrencileri

tesbit eder. Burs Ofisi vasıtasıyla vakfımıza bildirir.

Bu nedenle  burs talep eden öğrenciler  öncelikle, kendi fakültelerinin dekanlığına müracaat etmelidir. Bu müracaat her yıl yenilenmelidir. Öğrenci başarılı da olsa

bir üst sınıf için müracaatını yenilemelidir. Burs otomatik olarak devam etmez.
Burs komisyonu,başarı dışındaki genel burs şartlarını araştıracaktır.


Burs ödenmesinde son karar  vakıf idare kuruluna aittir.2-BURSDAN FAYDALANMANIN GENEL ŞARTLARI:a)      Sosyal ve ekonomik durumları sebebiyle yardıma ihtiyaçları bulunmak,

b)      Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü ile Başbakanlık bursları dışında başka bir

kurum veya kişiden burs veya yardım almamak,

c)      Ögreniminde BAŞARILI olmak,

d)     Öğretim kurumunun disiplin kurulunca,herhangi bir ceza almamış olmak ve anarşik olaylara katılmamış olmak.    

e)      Burs ödenmesi sırasında, genel faydalanma şartlarını taşımadığı anlaşılan

ve yanlış beyan veren, yada bursiyerlik şartlarını kaybeden öğrencinin

bursu derhal kesilir.

f)       Vakfımızdan  burs alan öğrenci, burs aldığı öğretim yılı sonunda, bir üst sınıfa doğrudan geçmek ve genel şartları taşımak kaydıyla bursu devam eder.

 

3-MÜRACAAT İLE BİRLİKTE İSTENEN BELGELER

 

 

1-      2008/2009 ÖĞRETİM YILNNDA, VAKFIMIZDAN BURS ALAN VE    

      ÖĞRENİMLERİNDE BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERDEN( ESKİ

      ÖĞRENCİLERDEN ) İSTENEN  BELGELER;

a)      Dekanlıkca tanzim edilecek öğrenim belgesi,

b)     Bir üst sınıfa geçtiği ve devam hakkı kazandığını gösterir belge,

c)      Vakıflar Bankasından alınmış bankomat kartına ait hesap numarası,

d)     Vatandaşlık numarası,

e)      Öğrenci tarafından doldurulacak burs müracaat formu.

 

2-2009/2010 öğretim yılında ilk defa burs alacak birinci sınıf öğrenciler :

 

a)      Öğrenci tarafından doldurulacak burs müracaat formu,

b)     Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

c)      ÖSS sınav sonuç belgesi örneği,

d)     İki adet fotoğraf,

e)      Vakıflar Bankasından alınmış bankomat kartına ait hesap numarası.

 

3-İlk defa  burs alacak  ara sınıf  öğrencileri  :

      

a)      Öğrenci tarafından doldurulacak burs müracaat formu,

b)     Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

c)      Dekanlık tarafından düzenlenecek ,öğrenim durumunu gösterir belge

d)     İki adet fotoğraf,

e)      Vakıflar Bankasından alınmış, bankomat kartı ve hesap numarası,

 

 

Önemli Not.

1-      Burslar Ekim/2009 ayı ile  Haziran/2010 döneminde 9 ay olarak ödenir.

2-      Aylık burslar bu yıl için, Lisans örgencilerine 150 TL, Lisans üstü örgencilerine

aylık  180 TL olarak ödenecektir. 

3-      Bursiyerlerin tamamına ait banka kartı bilgileri tamamlanmadan burs

      ödemelerine başlanmaz.